رجعت ___████__████_███ __███____████__███ __███_███___██__██ __███__███████___███ ___███_████████_████ ███_██_███████__████ _███_____████__████ __██████_____█████ ___███████__█████ ______████ _██ ______________██ _______________█ _████_________█ __█████_______█ ___████________█ ____█████______█ _________█______█ _____███_█_█__█ ____█████__█_█ ___██████___█_____█████ ____████____█___███_█████ _____██____█__██____██████ ______█___█_██_______████ _________███__________██ _________██____________█ █ خداوند متعال به هنگام ظهور امام زمان (عج) گروهی از شیعیان راكه پیش از ظهور آن حضرت از دنیا رفته اندبه این جهان باز می گرداند تا آنان به پاداش یاوری و همراهی و درك حكومت آن وجود مقدس نایل گردند. همچنین خداوند برخی از دشمنان آن حضرت را زنده میكند تا از آنان انتقام گیرد، بدین صورت كه آشكار شدن حق و بلندی مرتبت پیروان حق را بنگرند و اندوهگین شوند ♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥ اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•, اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’ اللهم عجل لولیک الفرج. `’•,,•’` اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•, اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’ اللهم عجل لولیک الفرج. ’•,,• اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•, اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’ اللهم عجل لولیک الفرج `’•,,•’` اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•, اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’ اللهم عجل لولیک الفرج `’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ `’•,,•’ http://rajat93.mihanblog.com 2020-03-31T03:12:41+01:00 text/html 2015-07-24T13:22:23+01:00 rajat93.mihanblog.com ل محمدی سنتی از نوح در قائم http://rajat93.mihanblog.com/post/133 <img src="http://www.up.tc3.ir/upload/rq9bobph0ofopnkvsw2s.jpg" alt="" align="bottom" height="348" hspace="0" border="0" vspace="0" width="580"><br><br><div align="right"><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font face="times new roman,times,serif" size="4">قرآن، درباره نوح می گوید: <br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#000099" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp; «وَلَقَدْ اَرْسَلْنا نُوحاً اِلی قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلاَّ خَمْسِینَ عاماً...»</font>؛ <br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#006600">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «و به راستی، نوح را به سوی قوم اش فرستادیم، پس در میان آنان 950 سال درنگ کرد»</font>.<font size="3"><br></font></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (عنکبوت 14)</font>. <br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font face="times new roman,times,serif" color="#3333FF" size="4">از امام سجادعلیه السلام نقل شده است که فرمود: <br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font face="times new roman,times,serif" color="#3333FF" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «در قائم سنتی از نوح است و آن طول عمر است».</font></p></div><br> text/html 2015-07-18T14:58:15+01:00 rajat93.mihanblog.com ل محمدی عید سعید فطر مبارک http://rajat93.mihanblog.com/post/132 <img src="http://www.up.tc3.ir/upload/ici43db5uqsjk0ouprpe.jpg" alt="" align="bottom" height="339" hspace="0" border="0" vspace="0" width="536"><img src="http://www.up.tc3.ir/upload/bvcylsttfabf3x5fz8uy.jpg" alt="" align="bottom" height="445" hspace="0" border="0" vspace="0" width="585"> text/html 2015-07-18T07:36:41+01:00 rajat93.mihanblog.com ل محمدی طی الارض http://rajat93.mihanblog.com/post/124 <div align="center"><img src="http://www.up.tc3.ir/upload/4bkqtsyikfbzp8xv5i8.jpg" alt="" align="bottom" height="447" hspace="0" border="0" vspace="0" width="502"></div><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span>طی الارض یعنی:« <font color="#663366">در لحظه ای به هر جای زمین رفتن</font>». <br></span></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#000099" size="4"><span>طی الارض، امری است غیر عادی و مافوق قدرت طبیعی انسان و انجام آن، برای کسی میسر</span></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#000099" size="4"><span> است که سلسله علل طبیعی را تحت تصرف قدرت خود درآورد. مهمترین مسئله دراین باره <br></span></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#000099" size="4"><span>کسب معرفت نفس است که انسان بداند می تواند با سیر و سلوک صحیح و مشروع، مظهر <br></span></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#000099" size="4"><span>تجلی اسما و صفات الهی گردد. برای رسیدن به این معرفت، پاک سازی خود از آلودگی <br></span></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#000099" size="4"><span>های نفسانی و آراسته شدن به صفات الهی، طبق شریعت الهی، مهمترین کار می باشد.</span></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#009900" size="4">در روایات فراوانی مربوط به حضرت مهدی علیه السلام، از چگونگی طی مسافت آن</font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#009900"> حضرت و یارانش به عنوان «طی الارض» تعبیر شده است. </font><br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4">اگرچه کیفیت طی الارض به روشنی معلوم نیست و اختلافات فراونی در آن وجود دارد؛ <br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4">ولی می توان از آن به عنوان یک جابه جایی بسیار سریع برای انسان نام برد. <br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#3333FF" size="4">امام رضاعلیه السلام در روایتی پس از معرفی حضرت مهدی علیه السلام می فرماید:</font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#3333FF" size="4"> «هُوَ الذی تُطْوی لَهُ الاَرضُ».</font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#3366FF" size="4">امام صادق علیه السلام درباره طی الارض یاران حضرت مهدی علیه السلام فرمود: <br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#3366FF">«... فَیَصیرُ اِلیهِ شیعَتُهُ مِنْ اَطْرافِ الاَرْضِ تُطْوی لَهُمُ الاَرْضُ حَتَّی یُبایِعُوهُ...» </font><br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4">البته در برخی از حکایت های مربوط به اولیاءاللّه نیز از طی الارض آنها فراوان سخن به میان</font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> آمده است.</font></p> text/html 2015-07-09T07:24:54+01:00 rajat93.mihanblog.com ل محمدی فلسطین http://rajat93.mihanblog.com/post/131 <div align="center"><img src="http://www.up.tc3.ir/upload/fkzxpmk36mavrzbfjth0.jpg" alt="" align="bottom" height="338" hspace="0" border="0" vspace="0" width="542"><br><br><font class="text4"><font class="text4" face="times new roman,times,serif"><font size="3"><b>سوره مبارکه بقره آیه شریفه 279</b></font></font><br><br><font color="#000099"><b><font class="text4" face="times new roman,times,serif"><font size="3"><font size="6">لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ</font></font></font></b></font><br><font class="text4" face="times new roman,times,serif" color="#009900"><font size="3"><font size="5"><br>نه ستم کنید و نه ستم را بپذیرید.</font></font></font><br><font class="text4" face="times new roman,times,serif"><font size="3"><font size="5">Do not oppress nor accept oppression</font></font></font><br><br><font class="text4" face="times new roman,times,serif" size="1">پیام آیه: </font><br><br><font class="text4" face="times new roman,times,serif"><font size="3"><font size="4"><b>این سخن کوتاه و عمیق، دیدگاه قرآن را نشان می دهد. برخی از</b></font></font></font><br><br><font class="text4" face="times new roman,times,serif"><font size="3"><font size="4"><b>مکاتب، ستم را می پذیرند وسکوت می کنند و برخی مکاتب،</b></font></font></font><br><br><font class="text4" face="times new roman,times,serif"><font size="3"><font size="4"><b>اجازه ی ستمگری می دهند، اما پیرو قرآن ، نه ستم می کند،</b></font></font></font><br><br><font class="text4" face="times new roman,times,serif"><font size="3"><font size="4"><b>&nbsp;و نه ستم را می پذیرد.<br><br><img src="http://www.up.tc3.ir/upload/yg8r0ltmldjmgidtywt6.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></b></font></font></font></font></div> text/html 2015-07-06T06:30:34+01:00 rajat93.mihanblog.com ل محمدی شهادت حضرت امیر المومنین علی (ع) تسلیت باد http://rajat93.mihanblog.com/post/128 <img src="http://www.up.tc3.ir/upload/kpomi5ztse43u6tag0t9.jpg" alt="" align="bottom" height="326" hspace="0" border="0" vspace="0" width="568"><br><br><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font face="times new roman,times,serif" size="4">دل را ز شرار عشق سوزاند <font color="#009900">علی(ع)</font>، یک عمر غریب شهر خود ماند <font color="#009900">علی(ع)</font><br>وقتی که شکافت فرق او در محراب، گفتند مگر نماز می خواند <font color="#009900">علی(ع)</font></font></b></font></p><font color="#FF0000"><b><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></b></font><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font face="times new roman,times,serif" size="4">شهادت مولای متقیان <font color="#006600">علی (ع)</font> تسلیت باد</font></b></font></p><font color="#FF0000"><b><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></b></font><p style="text-align: center;"><br><font color="#3333FF"><b>حضرت محمد(ص)فرمود : </b></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#3333FF">- سوگند به آن خدایی که جان من در دست قدرت اوست، اگر نبود این که گروهی از</font></font></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#3333FF"> امت من تورا مثل&nbsp; انصاری که عیسی را به خدایی اشتباه گرفتند ، غلو کنند در</font></font></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#3333FF"> مورد فضایل و مناقب تو ، مطالبی می گفتم که تمام مسلمانان خاک زیر پای تورا <br></font></font></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#3333FF">توتیای چشم خود می کردند .2)&nbsp; </font><br></font></font></p><br><br> text/html 2015-07-06T06:24:12+01:00 rajat93.mihanblog.com ل محمدی شب قدر http://rajat93.mihanblog.com/post/127 <div align="center"><img src="http://www.up.tc3.ir/upload/45t3lpr3xowwen0su3g.jpg" alt="" align="bottom" height="355" hspace="0" border="0" vspace="0" width="592"><br><br><font face="times new roman,times,serif" size="4">با توجه به آیات سوره قدر می‌توان به فضیلت‌های شب قدر پی برد:</font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"> ۱<font color="#000099">. قرآن در آن نازل شده است.</font></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#000099"> ۲. عبادت و احیای آن معادل بیش از هزار ماه است.</font></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#000099"> ۳. خیرات و برکات الهی در آن شب نازل می‏شود.</font></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#000099"> ۴. رحمت خاص خدا شامل حال بندگان می‏گردد.</font></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#000099"> ۵. فرشتگان و روح در آن شب نازل می‏گردند.</font></font><br></div><p style="text-align:center; color:green; font-weight:bold; " align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4">عظمت و فضیلت این شب بر سایر شبها را از این امور می‌توان به دست آورد:</font></p><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> ۱) <b>آمرزش گناهان</b>: <font color="#CC33CC">پیامبر خدا(ص) در تفسیر سوره «قدر» فرمودند:</font></font><br><center><font face="times new roman,times,serif" color="#CC33CC" size="4">«هر کس شب قدر را احیا بدارد و مؤمن باشد و به روز جزا اعتقاد داشته باشد، تمامی <br>گناهانش آمرزیده میشود.»</font></center><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"> ۲) <b>قلب رمضان</b>:<font color="#CC33CC"> امام صادق(ع) فرمودند:</font></font><br><center><font face="times new roman,times,serif" color="#CC33CC" size="4">«از کتاب خدا استفاده می‌شود که شماره ماههای سال نزد خداوند، دوازده ماه است و <br>سرآمد ماهها ماه رمضان است و قلب ماه رمضان لیلة القدر است.»</font></center><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"> ۳) <b>نزول قرآن</b>: <font color="#CC33CC">طبق روایات، مجموع قرآن در شب قدر دفعی و یکباره بر پیامبر (ص) نازل شده</font></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#CC33CC">&nbsp;است.&nbsp; این نزول دفعی و یکباره قرآن است، اما نزول تدریجی قرآن طی 23 سال&nbsp; </font></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#CC33CC">دوران نبوت پیامبر گرامی(ص) به صورت الفاظ نازل شده است.</font></font><br><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"> ۴) <b>برتر از هزار ماه</b>: <font color="#CC33CC">نزول همه‌ی ملائکه و روح در شب قدر بر زمین و سلام دادن بر بندگان</font></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#CC33CC">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; خدا نشانه شرافت آن بر هزار ماه است. امام باقر(ع) فرمودند:</font></font><br><center><font face="times new roman,times,serif" color="#CC33CC" size="4">«عمل صالح در شب قدر از قبیل نماز، زکات و کارهای نیک دیگر بهتر است از <br>عمل در هزار ماهی که در آن شب قدر نباشد.»</font></center></div><p style="text-align:center; color:green; font-weight:bold; " align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4">فرصت شب قدر را غنیمت بدانیم</font></p><br> text/html 2015-06-28T13:02:51+01:00 rajat93.mihanblog.com ل محمدی بــــــانـــــــو!! http://rajat93.mihanblog.com/post/120 <img src="http://www.up.tc3.ir/upload/hf0dbkq3mb1x16vxd206.jpg" alt="" align="bottom" height="355" hspace="0" border="0" vspace="0" width="574"> <div class="C-post"><div class="CenterPost"><div class="body"> <div> <div align="center"> <p><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#33CC00">بــــــانـــــــو!! </font><br><br><font color="#CC33CC"><strong>سآدگــﮯ</strong></font> <font color="#33CC00">رآ زیـــور خویــش سـآز </font><br><br> <font color="#33CC00">تـآ محتــآج</font> <font color="#CC33CC"><strong>نـــگآه</strong></font> <font color="#33CC00">دیــگرآن نبآشــــﮯ</font> <br><br> <font color="#33CC00">چــرآ که</font> <font color="#3333FF">زنآن جـــلوه گــر فقیـــر نگآه دیگرآنند ...</font></font></p></div></div></div></div></div><br> text/html 2015-06-28T06:59:22+01:00 rajat93.mihanblog.com ل محمدی عملیات رمضان http://rajat93.mihanblog.com/post/126 <p align="center"><img src="http://www.up.tc3.ir/upload/o41kayj7q03w0tazh6ud.jpg" alt="" align="bottom" height="382" hspace="0" border="0" vspace="0" width="553"><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></p><p align="center"><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">از چند روز پیش عملیات رمضان شروع شده ،</span></p> <p align="center"><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#33CC00">نبرد انسان با نفس </font>،</span></p> <p align="center"><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">و مثل آن روزها شعار همیشگی؛ <font color="#3366FF">جنگ جنگ تا پیروزی ست ...</font></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">و قصد خداوند <font color="#CC33CC">پیروزی توست در نبردی که برایت آسانش کرده</font> ،</span></p> <p align="center"><font color="#33CCFF"><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">پیروزی بر دشمنی تشنه و گرسنه </span></font></p> <p align="center"><font color="#009900"><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">پس بر تو باد ظفر ، در جهادی اکبر </span></font></p> text/html 2015-06-27T07:08:13+01:00 rajat93.mihanblog.com ل محمدی بیدار باش http://rajat93.mihanblog.com/post/123 <span class="ashoora_tt_title_tadabor ashoora_tt_text_tadabor"><img src="http://www.up.tc3.ir/upload/6l8pp4b2520anxyol3o.jpg" alt="" align="bottom" height="326" hspace="0" border="0" vspace="0" width="483"></span><div align="center"><span class="ashoora_tt_label_tadabor">&nbsp;سوره مبارکه </span><span class="ashoora_tt_text_tadabor">انفطار</span><span class="ashoora_tt_label_tadabor"> آیه شریفه </span><span class="ashoora_tt_text_tadabor">6.7</span><br><br><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b><font color="#000099">یَا أَیُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیمِ الَّذِی خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ</font></b></font><span class="ashoora_tt_label_tadabor"><b><font face="times new roman,times,serif" color="#000099" size="5"> </font></b></span><br><span class="ashoora_tt_label_tadabor"><font face="times new roman,times,serif" size="4">&nbsp;</font></span><br><span class="ashoora_tt_label_tadabor"></span><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#00CCCC">ای انسان چه چیز تو را نسبت به پروردگار بزرگوارت معذور ساخت؟! او تو را آفرید، </font></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#00CCCC">بین اعضایت تعادل برقرار کرد و آنها را هماهنگ ساخت و....</font><span class="ashoora_tt_label_tadabor"></span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span class="ashoora_tt_label_tadabor"></span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#009900">آیا سزاوار است آدمی نسبت به خدای مهربانی که همه ی نعمت های مادی و معنوی را بدون</font></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#009900">&nbsp;هیچ منت به او داده است ناسپاسی کند؟!</font></font><span class="ashoora_tt_label_tadabor"></span><span class="ashoora_tt_label_tadabor"></span><span class="ashoora_tt_text_tadabor"></span><br></div> text/html 2015-06-27T05:35:06+01:00 rajat93.mihanblog.com ل محمدی رجعت از نظر اهل سنت http://rajat93.mihanblog.com/post/125 <img src="http://www.up.tc3.ir/upload/pdotetpbp3ngyxf9lwm5.jpg" alt="" align="bottom" height="342" hspace="0" border="0" vspace="0" width="593"><br><br><font face="times new roman,times,serif" size="4">بر خلاف عقیده شیعه، اهل سنّت عقیده به رجعت را خلاف عقاید اسلامی می دانند و آن را هیچ <br><br>نمی پسندند. نویسندگان و شرح حال نویسان آنان، معتقدان به رجعت را طعن و رد کرده و آن را<br>&nbsp;<br>نشانه طرد روایت راوی می دانند. <br><br>گویا در نظر آنان عقیده به رجعت در شمار کفر و شرک یا بدتر از آن قرار دارد!<br>&nbsp;<br>به این بهانه شیعه را می کوبند و ناسزا می گویند.البته در میان اهل سنّت افراد بسیار اندکی هستند که<br>&nbsp;<br>به <font color="#3366FF">رجعت شماری از افراد - از جمله اصحاب کهف در عصر ظهور مهدی علیه السلام -</font> اشاره کرده اند.<br><br>معتقدان به رجعت برای اثبات این اعتقاد خود، از آیات و روایات فراوانی بهره برده و این آیات و <br><br>روایات راعمدتاً به دو دسته تقسیم کرده اند:</font><b><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br>&nbsp;<font color="#33CC00">دسته نخست </font></font></b><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#33CC00">آیات و روایاتی است که سخن از وقوع رجعت در امت های گذشته دارد. <br><br><b>&nbsp;دسته دوم</b> آیات و روایاتی که به اعتقاد ایشان دلالت بر وقوع آن در آخِرُالزّمان و<br>&nbsp;هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام دارد.<br></font></font><br><img class="decoded" alt="http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87ty.gif" src="http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87ty.gif" height="74" width="626"> text/html 2015-06-25T06:43:49+01:00 rajat93.mihanblog.com ل محمدی ازفت الازفَة http://rajat93.mihanblog.com/post/122 <br><img src="http://www.up.tc3.ir/upload/rq9bobph0ofopnkvsw2s.jpg" alt="" align="bottom" height="410" hspace="0" border="0" vspace="0" width="574"><br><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#009900">ازفت الازفَة</font> یعنی <font color="#33CCFF">«وقت ظهور فرا رسیده است». </font><br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4">این جمله یکی از سه صدایی است که در هنگام ظهور قائم (عج)، همگان آن را می شنوند: <br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#33CCFF">«ای گروه مؤمنان وقت ظهور فرا رسیده است».</font> دو صدای دیگر با این عبارات شنیده <br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4">میشود:یکی<font color="#3333FF">«لعنت خدا بر کسانی باد که بر محمّد <font size="2">(صلی الله علیه و آله و سلّم و آل محمّد علیه السلام)</font> <br></font></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#3333FF">ستم روا داشتند»</font> و دیگری اینکه، سیمایی بر خورشید ظاهر شده، ندا می دهد: <br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#3333FF" size="4">«خداوند، ولی عصر حضرت محمّد بن الحسن، مهدی را برانگیخته است، به سخنان</font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#3333FF" size="4"> او گوش فرا دهید و او امر او را اطاعت کنید».</font></p><br> text/html 2015-06-25T03:58:50+01:00 rajat93.mihanblog.com ل محمدی خروج یمانی http://rajat93.mihanblog.com/post/119 <img src="http://www.up.tc3.ir/upload/eovtekvo3gxwd2drm880.jpg" alt="" align="bottom" height="407" hspace="0" border="0" vspace="0" width="591"><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><br></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font color="#3333FF" size="4"><font face="times new roman,times,serif">ی</font></font><font face="times new roman,times,serif" color="#3333FF" size="4">کی از نشانه های حتمی ظهور حضرت مهدی علیه السلام، خروج سرداری از اهل یمن است که <br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#3333FF">مردم را به حق و عدل دعوت می کند.</font><br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font face="times new roman,times,serif" color="#006600" size="4"> <font color="#33CC00">امام باقرعلیه السلام</font> فرموده است: <font color="#006600">«... خروج سفیانی و یمانی و خراسانی </font>در یک سال و یک ماه <br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font face="times new roman,times,serif" color="#006600" size="4">و یکروز واقع خواهد شد؛ با نظام و ترتیبی همچون نظام یک رشته که به بند کشیده شده است. هر</font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font face="times new roman,times,serif" color="#006600" size="4"> یک ازپی دیگری می آید و جنگ قدرت و هیبت از هر سوی فراگیر می شود. وای بر کسی که با <br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font face="times new roman,times,serif" color="#006600" size="4">آنان دشمنی و ستیز کند! در میان پرچم ها راهنماتر از پرچم یمانی نباشد که آن پرچم هدایت است</font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font face="times new roman,times,serif" color="#006600" size="4"> زیرا دعوت به صاحب شما می کند و هنگامی که یمانی خروج کند، خرید و فروش سلاح برای <br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font face="times new roman,times,serif" color="#006600" size="4">مردم و هر مسلمانی ممنوع است. چون یمانی خروج کرد، به سوی او بشتاب که همانا پرچم او <br></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#006600">پرچم هدایت است. هیچ مسلمانی را روا نباشد که با آن پرچم مقابله کند. پس هر کس چنین کند او</font></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#006600"> از اهل آتش است؛ زیرا او به سوی حق و راه مستقیم فرا می خواند»</font>.<font color="#3333FF"> <br></font></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#3333FF">خروج یمانی، اجمالاً از نشانه های حتمی ظهور است؛ هرچند جزئیات و چگونگی قیام وی</font></font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#3333FF"> روشن نیست.</font> <font color="#33CC00">امام صادق <font size="3">علیه السلام </font></font>همزمانی خروج سفیانی و یمانی را این گونه وصف فرموده</font></p><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_mahdaviat"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> است:<font color="#CC33CC"> «یمانی و سفیانی همچون دو اسب مسابقه اند».</font></font></p><br> text/html 2015-06-21T13:53:39+01:00 rajat93.mihanblog.com ل محمدی باید اقتصاد کشور شیعه را کمک کنیم http://rajat93.mihanblog.com/post/121 <img src="http://www.up.tc3.ir/upload/3pgb2pxkenfta4aq9k.jpg" alt="" align="bottom" height="539" hspace="0" border="0" vspace="0" width="611"> text/html 2015-06-20T10:17:29+01:00 rajat93.mihanblog.com ل محمدی آیا بیهوده http://rajat93.mihanblog.com/post/118 <img src="http://www.up.tc3.ir/upload/0jwp6l676tgpr7oonwo.jpg" alt="" align="bottom" height="431" hspace="0" border="0" vspace="0" width="569"><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#33CC00"><br>أَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن یُتْرَكَ سُدًى</font><span class="ashoora_tt_text_tadabor"></span><span class="ashoora_tt_label_tadabor"> </span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#3366FF"><br>آیا انسان گمان می کند بی هدف رها می شود؟</font></font><br><br><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font size="4"><font color="#CC33CC"><b>ما انسانها ، به خاطر بهره مندی از اندیشه برای هر کاری هدف خاصی را در نظر می گیریم</b></font></font></font><br><br><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font size="4"><font color="#CC33CC"><b>&nbsp;و برنامه ریزی می کنیم آیا آفریدگار، اندیشه در کارهایش هدف گذاری نمی کند؟ آیا آفرینش</b></font></font></font><br><br><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font size="4"><font color="#CC33CC"><b>&nbsp;انسان این موجود شگرف عالم هستی، هدف گذاری نشده است؟ بدون شک آفرینش انسان، </b></font></font></font><br><br><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font size="4"><font color="#CC33CC"><b>اهداف بلندی را دنبال می کند، باید آنها را بیابیم و خود را در مسیر شکوفائی قرار دهیم.<br><font color="#000000"><br>(سوره مبارکه قیامه آیه شریفه36)</font><br></b></font></font></font></div> text/html 2015-06-17T11:42:20+01:00 rajat93.mihanblog.com ل محمدی ماه میهمانی خدا مبارک*** http://rajat93.mihanblog.com/post/115 <img src="http://www.up.tc3.ir/upload/gm12dja775amr7nzl730.jpg" alt="" align="bottom" height="527" hspace="0" border="0" vspace="0" width="633"><br><br><h5 align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#33CCFF" size="4"><b>حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم : </b></font></h5><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></div><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#33CC00">شَهرُ رَمَضانَ شَهرُ اللّه عَز َّوَ جَلَّ وَ هُوَ شَهرٌ یُضاعِفُ اللّه‏ُ فیهِ الحَسَناتِ وَ یَمحو فیهِ السَّیِّئاتِ وَ هُوَ شَهرُ البَرَكَةِ؛</font><br></font> </p><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></div><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#009900" size="4">ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات را مى‏افزاید</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#009900" size="4"> و گناهان را پاك مى‏كند و آن ماه بركت است.</font></p><div align="center">بحار الانوار(ط-بیروت) ج93 ، ص340 - فضایل الاشهر الثلاثه ص95<br></div>