تبلیغات
رجعت
11:14 ب.ظ
70
اعتراف ابوبکر به اشتباه و خطای خود


ابن جریر طبری (تاریخ الامم و الملوک ج 619/2)
ابوبکر گفت:همانا از هیچ چیز دنیا تاسف نمی خورم مگر بر سه کار که انجام دادم و ای

 کاش که انجام نمی دادم....ای کاش به خانه ی فاطمه بی احترامی نکرده بودم اگرچه

علیه من اعلان جنگ مینمودند.


ابن ابی الحدید(شرح نهج البلاغه جلد47/2)

ابو بکر گفت: ای کاش به خانه ی فاطمه حمله ور نشده بودم و آنجا را به حال خود

وا می گذاشتم اگر چه در  آنجا بر علیه من پیمان جنگ بسته می شد.

حال اگر  هر انسان منصفی عقل و وجدان خود را قاضی قرار دهد و این روایاتی را که

 علمای اهل سنت در کتابهایشان از زبان خود ابوبکر نقل کرده اند مورد مطالعه قرار دهد

 به وضوح مسئله هجوم و احتراق بر او مشخص می شود و در جواب آن دسته که

 قائل اند در مورد مسئله بیعت گرفتن فقط تهدید به آتش زدن خانه بوده و بعد از تهدید

 عمر  همه ی کسانی  که در خانه بودند به صورت عادی از خانه خارج شدند و بیعت

 کردند  خواهد گفت که اگر این بیعت گرفتن خیلی عادی و معمولی انجام شده بود و

مسئله ی هجوم و احتراق خانه نبود  دیگر چه جای این پشیمانی ها و افسوس های
 
ابوبکر باقی می ماند...
طبقه بندی: ایام فاطمیه، داستان،
برچسب ها: اعتراف ابوبکر به اشتباه و خطای خود،