تبلیغات
رجعت
02:19 ب.ظ
59
طول عمر قائم


این سؤال در طول تاریخ از زمان مرحوم شیخ صدوق به بعد مطرح بوده که،

چگونه ممکن است،حضرت مهدی آنقدر یا بیشتر عمر کند؟

از نظر علمی، برخی زیست شناسان می گویند: «انسان باید 300 سال عمر کند، اینکه انسان

70 یا 80 سال عمر می کند، برای آن است که عضوی از او فرسوده می شود و به عضوهای

دیگر سرایت می کند». و از آزمایشاتی که دانشمندان، روی حشرات و سلّولها و گیاهان کرده اند

نشان می دهد که گاهی عمر آنها را به صدها و بلکه به هزارها برابر رسانده اند. امّا از نظر دین،

در روایات مذهبی می خوانیم که حضرت ادریس علیه السّلام، حضرت الیاس علیه السّلام، حضرت

خضر علیه السّلام و حضرت عیسی علیه السّلام هنوز زنده اند و در قرآن می خوانیم که نوح در

میان قوم 950 سال درنگ کرد. بنابراین چه مانعی دارد که خداوند تمام علل پیری و فرسودگی

را به امام زمانش آموخته باشد و با بکار گرفتن آن، عمر را بسیار کند.