تبلیغات
رجعت
08:05 ب.ظ
40
313


یاران حضرت مهدی علیه السلام 313 نفرند.

 از امام باقرعلیه السلام و صادق علیه السلام در تأویل سخن خدای متعال :

«وَلَئِنْ اَخَّرْنا عَنهُم العَذابَ اِلی اُمَّةٍ مَعدُودَةٍ...»(هود/8) روایت شده است:

«مراد از امت معدود یاران مهدی در آخرالزمانند؛ 313 نفر به تعداد افراد جنگ بدر. آنان در

ساعتی جمع شوند؛ مانند ابرهایی که در پاییز جمع می شوند».

امام صادق علیه السلام در وصف یاران خاصّ حضرت مهدی علیه السلام فرمود:

«مردانی که گویی قلب هایشان مانند پاره های آهن است. هیچ چیز نتواند دل های آنان را نسبت

به ذات خداوند گرفتار شک سازد. سخت تر از سنگ هستند. اگر بر کوه ها حمله کنند، آنها را

از هم خواهند پاشید... گویی که بر اسبان خود، مانند عقاب هستند. بر زین اسب امام دست

می کشند و ازاین کار برکت طلب می کنند. گِرد امام خویش گردیده، در جنگ ها جان خود را

سپر او می سازندو هر چه را بخواهد برایش انجام می دهند. مردانی که شب ها نمی خوابند؛

در نمازشان همهمه ایچون صدای زنبور عسل دارند. شب ها بر پای خویش ایستاده و صبح بر

مرکب های خود سوارند. پارسایان شب اند و شیران روز. اطاعت آنان در برابر امام شان، از

اطاعت کنیز برای آقایش زیادتراست. مانند چراغ ها هستند... گویی که دل های شان قندیل

است. از ترس خدا بیمناک و خواهان شهادت اند. تمنایشان شهید شدن در راه خدا است.

شعارشان این است: «ای مردم! برای خونخواهی حسین بپا خیزید». وقتی حرکت می کنند،

پیشاپیش آنان به فاصله یک ماه ترس و وحشت حرکت کند،آنان دسته دسته به سوی مولا

می روند. خدا به وسیله آنان امام راستین را یاری می فرماید».

طبقه بندی: یاران مهدوی،
برچسب ها: یاران حضرت مهدی،