تبلیغات
رجعت
11:29 ق.ظ
126
عملیات رمضاناز چند روز پیش عملیات رمضان شروع شده ،

نبرد انسان با نفس ،

و مثل آن روزها شعار همیشگی؛ جنگ جنگ تا پیروزی ست ...

و قصد خداوند پیروزی توست در نبردی که برایت آسانش کرده ،

پیروزی بر دشمنی تشنه و گرسنه

پس بر تو باد ظفر ، در جهادی اکبر
طبقه بندی: رمضان،
برچسب ها: عملیات رمضان، رمضان،