تبلیغات
رجعت
12:06 ب.ظ
124
طی الارض

طی الارض یعنی:« در لحظه ای به هر جای زمین رفتن».

طی الارض، امری است غیر عادی و مافوق قدرت طبیعی انسان و انجام آن، برای کسی میسر

است که سلسله علل طبیعی را تحت تصرف قدرت خود درآورد. مهمترین مسئله دراین باره

کسب معرفت نفس است که انسان بداند می تواند با سیر و سلوک صحیح و مشروع، مظهر

تجلی اسما و صفات الهی گردد. برای رسیدن به این معرفت، پاک سازی خود از آلودگی

های نفسانی و آراسته شدن به صفات الهی، طبق شریعت الهی، مهمترین کار می باشد.

در روایات فراوانی مربوط به حضرت مهدی علیه السلام، از چگونگی طی مسافت آن

حضرت و یارانش به عنوان «طی الارض» تعبیر شده است.

اگرچه کیفیت طی الارض به روشنی معلوم نیست و اختلافات فراونی در آن وجود دارد؛

ولی می توان از آن به عنوان یک جابه جایی بسیار سریع برای انسان نام برد.

امام رضاعلیه السلام در روایتی پس از معرفی حضرت مهدی علیه السلام می فرماید:

«هُوَ الذی تُطْوی لَهُ الاَرضُ».

امام صادق علیه السلام درباره طی الارض یاران حضرت مهدی علیه السلام فرمود:

«... فَیَصیرُ اِلیهِ شیعَتُهُ مِنْ اَطْرافِ الاَرْضِ تُطْوی لَهُمُ الاَرْضُ حَتَّی یُبایِعُوهُ...»

البته در برخی از حکایت های مربوط به اولیاءاللّه نیز از طی الارض آنها فراوان سخن به میان

آمده است.
طبقه بندی: علامات ظهور، رجعت ، اولیا و دوستان خدا،
برچسب ها: طی الارض،