تبلیغات
رجعت
05:32 ب.ظ
120
بــــــانـــــــو!!

بــــــانـــــــو!!

سآدگــﮯ رآ زیـــور خویــش سـآز

تـآ محتــآج نـــگآه دیــگرآن نبآشــــﮯ

چــرآ که زنآن جـــلوه گــر فقیـــر نگآه دیگرآنند ...

طبقه بندی: بانوان مهدوی،